Wydarzenia

II etap projektu „Wiejska e-skrzynka”

Rozpoczął się II etap projektu „Wiejska e-skrzynka”, w którym naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odwiedzają wszystkich konsorcjantów.

Podczas wizyt oprócz zbierania danych naukowcy przeprowadzają wizje lokalną i rozmawiają o problemach i potrzebach konsorcjantów. Na tej podstawie zbudowany zostanie wewnętrzny system jakości dedykowany grupie sprzedażowej „Wiejska e-skrzynka”.

Dzięki temu klienci „Wiejskiej e-skrzynki” będą mieli pewność, że zakupione produkty są bezpieczne i charakteryzują się wysoką jakością.

Mówią o nas w AGROBIZNESIE

Lokalni producenci żywności założyli Stowarzyszenie

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie 29 maja 2020 r. odbyło się zebranie założycielskie Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Wiejska e-skrzynka, które będzie skupiało producentów żywności działających w ramach: RHD, MLO, sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, a także mikroprzedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej z naszego województwa.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wspierania, promowania i rozwoju idei krótkich łańcuchów dostaw żywności, czyli zwiększania popytu i podaży na autentyczne, smaczne, świeże produkty żywnościowe, nabywane bezpośrednio od rolników i małych producentów. Członkowie Stowarzyszenia planują wspólną sprzedaż i promocję. Chcą również wpływać na wzrost świadomości konsumenckiej, co do wysokiej jakości żywności produkowanej przez lokalnych wytwórców, na rzecz rozwoju patriotyzmu konsumenckiego.

Członkami założycielami Stowarzyszenia są rolnicy i przedsiębiorstwa realizujące projekt „Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw”. Liderem projektu jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który i tym razem chce wspierać lokalnych wytwórców, stąd obecność na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia dyrektora KPODR – Pana Ryszarda Zarudzkiego oraz Pani wicedyrektor – Lidii Lewandowskiej.

Prezesem stowarzyszenia została Pani Ewa Grewling, reprezentująca firmę Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej, wiceprezesami Pan Piotr Urtnowski – producent serów, gospodarstwo Spod Czarcich Gór oraz Pan Jacek Śledź, reprezentujący Manufakturę Wędliniarską Olchowy Dymek.

Po raz pierwszy w Bydgoszczy

8 kwietnia  producenci z wiejskiej e-skrzynki zaprezentowali się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wytwórcy, w tym rolnicy produkujący żywność w ramach RHD (rolniczy handel detaliczny), mieli znakomitą okazję zaprezentować swoje wyroby przed szerszą publicznością. Degustację jako pierwsi rozpoczęli uczestnicy konferencji dotyczącej analiz szans i zagrożeń obszarów wiejskich na terenie województwa kujawskiego, w tym Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz,  Dyrektor KPODR Ryszard Kamiński. Producenci po raz kolejny zebrali wiele pochlebnych ocen. Prezentacja odbyła się również dla pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Na zasadach podobnych jak w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu była możliwość zamówienia żywności, która będzie dostarczona 18 kwietnia. Zarówno dla producentów, jak i koordynatorów inicjatywy spotkania były cennym doświadczeniem, konfrontacją oczekiwań ze strony konsumentów z możliwościami ich spełnienia przez producentów. Jesteśmy przekonani, że jest to dobry kierunek i będziemy pracować nad tym, aby dostawy żywności były regularne.

P1140086

Zdjęcie 25 z 25

Wielka premiera

2 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu po raz pierwszy producenci wiejskiej e-skrzynki zaprezentowali się jako grupa. Razem, ale różnorodnie – podczas degustacji pracownicy urzędu mieli okazję spróbować wyśmienitych serów, wędlin, miodów, przetworów owocowo-warzywnych. Przy okazji mogli dowiedzieć się w jaki sposób żywność ta jest wytwarzana. Każdy produkt z naszej wiejskiej e-skrzynki ma swoją historię związana z miejscem i ludźmi, którzy go wytwarzają. Poza degustacją istniała możliwość zakupu oraz zbierane były zamówienia, których realizacja odbędzie się tuż przed świętami. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających, wielu uczestników wyrażało chęć systematycznego zaopatrywania się w wybrane produkty poprzez stworzoną w przyszłości platformę.

P1120977

Zdjęcie 1 z 20