Grupa operacyjna Wiejska e-skrzynka została utworzona z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w celu skracania łańcuchów dostaw żywności pochodzącej z gospodarstw rolnych. Istotą przedsięwzięcia jest koncepcja działania zbiorowego.

W styczniu 2019 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Wyniki pojawią się w IV kwartale 2019 roku, wtedy rozpoczniemy realizację projektu.

Projekt zakłada wdrażanie innowacyjnych modeli sprzedaży żywności produkowanej przez rolników i małe przedsiębiorstwa:

1. Sklep przyzagrodowy.
2. Platforma sprzedażowa.
3. Grupy zakupowe.

Skład grupy konsorcjum:

  • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Lider
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy – partner
  • Rolnicy (13 w tym: RHD, gospodarstwa ekologiczne, sprzedaż bezpośrednia, gospodarstwa pasieczne)
  • Przedsiębiorstwa (4 w tym 3 MLO*)

*działalność marginalna, lokalna i ograniczona

Wartość projektu 1 110 512,55 zł
Dofinansowanie 726 682 zł

Siedziba Lidera grupy operacyjnej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Minikowo 89-122

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu

Beata Chełminiak​
Specjalista ds. dziedzictwa kulinarnego i przedsiębiorczości

e-mail: beata.chelminiak@kpodr.pl
tel. 52 386 72 13, 723 692 545

Wioleta Szynalska
Specjalista ds. przedsiębiorczości

e-mail: wioleta.szynalska@kpodr.p
tel. 52 386 72 39